De Klimop

visie en missie

Missie

Iedereen wil leren. Wij zorgen dat dit kan! 

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Wij bereiden onze leerlingen voor op de maatschappij en doen er alles aan om hen maximale kansen voor de toekomst te geven. We zijn onderscheidend door de combinatie van kwaliteit, professionaliteit, hoge verwachtingen en een hoge mate van acceptatie. We zoeken naar de goede balans tussen onderwijs en zorg. Het onderwijs maken we samen met het hele team voor het zelfde doel. We zetten in op een sterke samenwerking en het aangaan van partnerschap zowel intern binnen de school, binnen de stichting als met onze externe partners. Er is gekozen voor iedereen; deze missie betreft niet alleen onze leerlingen, maar ook onze medewerkers en ouders/verzorgers. Door samen te werken versterken we elkaar.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn diepgewortelde overtuigingen die leidend zijn in ons denken en doen, ze helpen de juiste keuzes te maken en op koers te blijven. Vanuit Stichting Elan hebben we met alle scholen samen de volgende kernwaarden geformuleerd:

Vertrouwen

Zonder vertrouwen is er geen school, geen samenwerking, geen relatie en komen we niet tot leren. Vertrouwen is de
basis voor samenwerking, het aangaan van relaties, groei en ontwikkeling.

Veiligheid

Voor leerlingen, ouders en medewerkers is veiligheid, zowel fysiek als sociaal, van groot belang en een basis voor goede relaties en prestaties.

Samen

Door samen te werken, op school, met ouders, leerlingen, zorgpartners, collega-scholen of met wie dan ook, voeg je waarde toe en kom je verder.

Kwaliteit

Om leerlingen, ouders en de maatschappij goed te bedienen is de kwaliteit van het onderwijs en de onderlinge communicatie van het grootste belang. Kwaliteit betekent het hebben van hoge verwachting, sterke vaardigheden, een solide kwaliteitscyclus, goede voorwaarden om het onderwijs uit te voeren, professionele (zelf) reflectie en de wil en mogelijkheid om het handelen bij te sturen zodra dat nodig is.

Ontwikkelen

Door het elke dag een beetje beter te willen doen en veranderingen die leiden tot verbeteringen te omarmen, zijn we blijvend in staat om onze leerlingen optimaal te bedienen en een bijdrage te leveren aan onze maatschappelijke opdracht.

Wel zijn

‘Wel zijn’ gaat over aanwezig zijn en evenwicht. En over welbevinden (tevreden zijn met jezelf en anderen) en verbinding met belangrijke anderen. Jongeren die wel zijn, zijn is staat om een rol in de samenleving in te nemen en vorm te geven. Wel zijn is voorwaardelijk om tot leren te komen en leren leidt tot welzijn van leerlingen, leraren, ouders en medewerkers. En daarmee tot kansen voor de toekomst.

De samenhang tussen de kernwaarden

Veiligheid en vertrouwen zijn de basis, dan pas kan er sprake zijn van samen(werken) en kwaliteit. Als dat voor elkaar is kunnen we komen tot ontwikkeling en wel zijn. Onderstaande visual toont de samenhang:

  Onze visie op leren en ontwikkelen
  Belangrijk in onze visie zijn de volgende overtuigingen, die noodzakelijk zijn om onze missie nu en in de toekomstwaar te maken:
  – Het leren moet duurzaam
  – We werken vanuit de bedoeling

  – Leren en ontwikkelen doe je samen en gebeurt in relatie tot anderen
  – Zonder relatie geen prestatie

   

  – Ondersteuning bieden we zoveel mogelijk in de klas
  – Ontwikkelen en leren is een vanzelfsprekendheid
  – De leerkracht staat centraal
  – De ondersteuningspiramide is leidend*
  – Met ons aanbod bereiden we onze leerlingen voor op hun rol als burgers in de maatschappij
  – Goed zorgdragen voor de leerlingen is goed zorgdragen voor de medewerkers

  *

  Voor uitgebreidere toelichting verwijzen wij naar het schoolplan van de Klimop, 2023-2027.

  Dit kunt u openen door hierop te klikken: Schoolplan de Klimop 2023-2027