Trots en toegerust

Een omgeving waarin kinderen optimaal leren en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Welkom bij de de Klimopschool

“Geef-me-de-5” school
De school is ingericht volgens de principes
van de auti-communicatie en het volledige
team heeft scholing gevolgd in de principes
van “Geef-me-de-5”

Op maat

We bieden kinderen onderwijs op maat

structuur

structuur en houvast voor het leren

Samen werking

Optimaal onderwijs in samenwerking met ouders

Inspectie op de Klimopschool

Op donderdag 21 juni is de Klimopschool bezocht door de onderwijsinspectie voor een verificatie onderzoek. De Klimopschool heeft een ruim voldoende gekregen en zelfs een goed op het onderdeel pedagogisch klimaat… trots en toegerust..!

Nieuwe documenten voor ouders en verzorgers

Let op: om de bestanden te kunnen inzien heeft u een PDF- reader nodig.

Maandbericht Februari:

Maandbericht februari 2019

Maandbericht Januari:

Maandbericht januari 2019

Nieuwsbrief December 2018:

Maandbericht december 2018

Vacature Groepsleerkracht

I.v.m. uitbreiding, interne verschuivingen in taken in de personeelsbezetting en/of uitstaande of aanstaande vervangingen, is de Stichting Elan voor meerdere locaties (SBO, SO en VSO) en specifiek op zoek naar enthousiaste en bevlogen

Groepsleerkrachten
(parttime en fulltime)

De Klimopschool, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is de eerste gecertificeerde ‘Geef me de 5’ school. De Klimopschool gaat ervan uit dat iedere leerling het goede wil. Met de ‘Geef me de 5’ grondhouding creëren we een omgeving met veel structuur, voorspelbaarheid en veiligheid. Een omgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Stichting Elan, waarin de Klimopschool deel vanuit maakt, bestaat uit zeven scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (SO/VSO) en speciaal basisonderwijs (SBO) in de regio Gooi en Omstreken. Met zeven scholen willen we het verschil maken voor leerlingen voor wie het verschil nog niet gemaakt is.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:
– affiniteit hebben met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften;
– een uitdaging zien in het werken met leerlingen met complexe onderwijsbehoeften;
– binnen hun klassenmanagement in staat zijn structuur te bieden en te differentiëren;
– flexibel en stressbestendig zijn;
– deel uit willen maken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren);
– een reflecterende en onderzoekende houding hebben;
– betrokkenheid hebben t.a.v. de identiteit van de school;
– in het bezit zijn van de wettelijk vereiste bevoegdheden; bijna of pas afgestudeerde kandidaten
worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Wat wij kunnen bieden:
– een goede begeleidingsstructuur en scholingsmogelijkheden;
– collegiale, enthousiaste en professionele teams, waar vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid
hard en met passie wordt gewerkt;
– ervaring op kunnen doen in een multidisciplinair team;
– een flexibele opstelling van de werkgever, waarbij individuele wensen t.a.v. taakomvang, werkdagen
en voorkeur voor bepaalde (leeftijds)groep, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden.

Inlichtingen en sollicitatie
Voor informatie m.b.t. de scholen van de Stichting Elan verwijzen wij u naar de websites van de scholen, specifiek ook www.klimopschool.net en Stichting Elan (www.stichtingelan.nl). Inlichtingen kunt u inwinnen bij:
– Mw. Ada Fischer, bestuurder/directeur Stichting Elan, (Tel. 06 – 46078532) en/of
– Dhr. Rob van Elswijk, bestuurder/directeur Stichting Elan (Tel. 06 – 53613767)

Uw sollicitatie zien wij graag tegemoet en kunt u insturen naar [email protected] o.v.v. “vacature groepsleerkracht”.


image

Volg ons ook op Facebook

De Klimopschool is nu ook op Facebook te vinden.

Bezoek  onze pagina en “like” ons!

Informatiefolder Jeugd en Gezin download

jaarkalender Klimop 2017-18

aankondiging-najaarsconferentie-2016 STICHTING MIJN EIGEN THUIS


Naschoolse opvang

In samenwerking met de klimopschool begint “speciaforce” een naschoolse opvang.

Download hier de folderInformatie

adres

Klimopschool

Hoflaan 10

1217 EA Hilversum

Telefoon

035-6211622