De Klimop

Welkom bij De Klimop

De Klimop in Hilversum is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, doorgaans met een IQ tussen de 35 en 70. Leerlingen met een IQ tussen 70 en 80 zijn in enkele gevallen toelaatbaar als blijkt dat zij door grotere ondersteuningsbehoeften niet tot leren komen en onder niveau presteren.  De Klimop is de eerste Geef me de 5-school in Nederland. Door te werken met deze methodiek kunnen wij onze leerlingen duidelijkheid en regelmaat bieden.

Een kijkje op het GO

Een kijkje op het GVO

Schooltijden

Schooltijden GO

Maandag 8.30-14.15 uur
Dinsdag 8.30-14.15 uur
Woensdag 8.30-14.15 uur
Donderdag 8.30-14.15 uur
Vrijdag 8.30-14.15 uur

Schooltijden GVO

Maandag 8.30-14.20 uur
Dinsdag 8.30-14.20 uur
Woensdag 8.30-14.20 uur
Donderdag 8.30-14.20 uur
Vrijdag 8.30-14.20 uur

De Klimop maakt deel uit van Stichting Elan die uit acht scholen bestaat; één voor gespecialiseerd onderwijs (GO), vier voor gespecialiseerd basisonderwijs (GBO), twee voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO) en één voor gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs (GO/GVO). Daarnaast zijn er verschillende tussenvoorzieningen, zoals de integrale tussenvoorziening BOOST voor leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek die niet meer naar school (dreigen te) gaan. We werken dagelijks aan kansen voor de toekomst van onze leerlingen. Bij Elan bundelen we daarvoor onze krachten. 250 professionals weten elkaar te vinden en delen hun kennis en nieuwste inzichten met elkaar. Om zo nóg beter te worden, ieder kind het beste onderwijs te geven en het regulier onderwijs te ondersteunen.