De Klimop

Schooltijden en vakanties

Schooltijden en vakanties

Omdat veel van onze leerlingen van het GO en GVO gezamenlijk gebruikmaken van het leerlingenvervoer moeten de schooltijden grotendeels gelijk zijn. Onze jongere leerlingen uit het GO maken hierdoor op jaarbasis meer onderwijsuren dan wettelijk verplicht is. Wij compenseren dit deels door een aantal extra vrije dagen. Het GVO gaat dagelijks vijf minuten langer naar school om zo aan de wettelijke verplichting van 1000 uur onderwijs per jaar te komen.

Gespecialiseerd onderwijs: maandag tot en met vrijdag: 8.30-14.15 uur

Gespecialiseerd voortgezet onderwijs: maandag tot en met vrijdag: 8.30-14.20 uur

Vakanties 2023-2024

De gemeente Hilversum houdt zich aan de vastgestelde vakanties van de overheid. Wij vallen onder regio Noord.

Herfstvakantie: van zaterdag 21 oktober 2023 t/m zondag 24 oktober 2023
Kerstvakantie: van zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie: van zaterdag 17 februari 2024 t/m zondag 25 februari 2024
Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie: van zaterdag 20 april 2024 t/m zondag 5 mei 2024
Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024 en vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: maandag 20 juli 2024 t/m zondag 1 september 2024

Studiedagen GO en GVO

  • maandag 2 oktober 2023
  • donderdag 30 november 2023
  • woensdag 31 januari 2024
  • dinsdag 11 juni 2024
  • vrijdag 19 juli 2024

Extra vrije dagen GO

  • vrijdag 22 december 2023
  • maandag 5 februari 2024
  • dinsdag 6 februari 2024
  • maandag 24 juni 2024
  • dinsdag 25 juni 2024