Schoolgids


 

De schoolgids is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de algemene gang van zaken binnen De Klimop. De schoolgids is bedoeld voor ouders die nu hun kind op De Klimop hebben en voor ouders die van plan zijn hun kind bij aan te melden.

In deze gids vindt u onze visie/missie: waar staan we voor. Op welke manier willen wij dit bereiken. U leest over ons onderwijs en de zorg aan de leerlingen.

Wij hopen dat u door de schoolgids te lezen u zo een duidelijk beeld krijgt van de plek waar uw kind onderwijs geniet.

Aangezien het onderwijs dat wij geven, niet star is maar steeds in beweging, zal deze gids steeds herzien worden. Omdat wij streven naar een zo duidelijk mogelijke schoolgids, zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u met ons komt praten over vragen die de gids bij u heeft opgeroepen. Ook met opmerkingen en suggesties kunt u bij ons terecht. De schoolgids is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de algemene gang van zaken binnen De Klimop.

Schoolgids GO

editie 2023-2024

Schoolgids de Klimop GO 2023-2024


Schoolgids GVO

editie 2023-2024

Schoolgids de Klimop GVO 2023-2024