Schoolgids


De schoolgids is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de algemene gang van zaken binnen De Klimopschool. De schoolgids is bedoeld voor ouders die nu hun kind op De Klimopschool hebben en voor ouders die van plan zijn hun kind bij ons op te geven.

In deze gids vindt u onze visie/missie: waar staan we voor. Op welke manier willen wij dit bereiken. U leest over ons onderwijs en de zorg aan de leerlingen.

Wij hopen dat u door de schoolgids te lezen u zo een duidelijk beeld krijgt van de plek waar uw kind onderwijs geniet.

Aangezien het onderwijs dat wij geven, niet star is maar steeds in beweging, zal deze gids steeds herzien worden. Omdat wij streven naar een zo duidelijk mogelijke schoolgids, zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u met ons komt praten over vragen die de gids bij u heeft opgeroepen. Ook met opmerkingen en suggesties kunt u bij ons terecht. De schoolgids is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de algemene gang van zaken binnen De Klimopschool.

Schoolgids SO

editie 2022-2023

Schoolgids SO Klimop 2022-2023


Schoolgids VSO

editie 2022-2023

Schoolgids VSO Klimop 2022-2023