De Klimop

Schoolgids

Schoolgids

De schoolgids is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de algemene gang van zaken binnen de Klimop. De gids is geschreven voor ouders/verzorgers die een kind op de Klimop hebben, maar ook voor diegenen die een kind willen aanmelden. In de schoolgids staat dan ook informatie over ons onderwijs, onze werkwijze en de leerlingenzorg die wij bieden. Ook vindt u hier praktische informatie, zoals schooltijden, vakantieregelingen en contactgegevens. Wij hopen dat u door het lezen van de schoolgids een duidelijk beeld krijgt van de plek waar uw kind onderwijs geniet of gaat genieten.

Het onderwijs is steeds in beweging. Daarom wordt deze gids steeds herzien. Omdat wij streven naar een zo duidelijk mogelijke schoolgids, stellen wij het op prijs als u het ons laat weten wanneer de gids vragen bij u oproept. Ook met opmerkingen en suggesties kunt u bij ons terecht.