De Klimop

Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

De school neemt een belangrijk deel van de opvoeding van uw kind over. Om ouders daar zo veel mogelijk bij te betrekken, is er de Ouderraad (OR).
De OR is de achterban van de Medezeggenschapsraad (MR) en heeft verschillende taken:

  • meepraten en meedenken met school over alle zaken die met de leerlingen te maken hebben
  • inzetten voor het behoud van onder meer het schoolkamp en schoolzwemmen
  • meehelpen met schoolvieringen
  • organiseren van thema-avonden voor ouders
  • koffie verzorgen bij ouderavonden

Lid worden van de Ouderraad?

De OR bestaat uit minimaal vijf leden. Heeft u interesse om plaats te nemen in de OR en samen te werken met het schoolteam? Stuur dan een mail naar [email protected]. School kan u ook naar een van de OR-leden doorverwijzen.