Geef me de 5


Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om leerlingen te kunnen laten leren. De Klimop is een Geef me de 5 school, waarin duidelijkheid en voorspelbaarheid voorop staan.

De methodiek is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met autisme, maar biedt voor al onze leerlingen veel duidelijkheid.

Werken met Geef me de 5 zorgt voor duidelijkheid op de 5 (wie, wat, waar, hoe en wanneer). Deze duidelijkheid, in alles en altijd, geeft de leerlingen rust. Hierdoor is het voor de leerling mogelijk om zich beter op het leren te richten en verbeteren de leerresultaten.

Basishouding

De basishouding is dat wij te allen tijde op zoek gaan naar de oorzaak van het gedrag van de leerling. Dit doen we door de leerling met respect te bejegenen, zonder te veroordelen en de signalen en initiatieven serieus te nemen. We denken vanuit een positieve houding en stimuleren en motiveren hiermee de leerling. We zijn gedreven en bieden de leerling de duidelijkheid die hij nodig heeft.

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!

Daarmee zijn we geloofwaardig en betrouwbaar voor de leerling en zijn ouders en verzorgers.

De 5 pijlers van de Geef me de 5 methodiek

De methodiek is gebouwd op 5 pijlers:

  1. Gedrag begrijpen
  2. Positief contact
  3. Basisrust creëren
  4. Problemen oplossen
  5. Ontwikkeling bevorderen

 

Gedrag begrijpen

We gaan altijd terug naar de oorzaak van het gedrag. We verdiepen ons in zijn manier van denken, wat hij wil zeggen met zijn gedrag en wat hij nodig heeft om wél te kunnen luisteren.

Positief contact

We gaan ervan uit dat de leerling goed wil doen. We zorgen er zoveel mogelijk voor dat de leerling begrijpt en hij zich begrepen voelt. Als we het gedrag begrijpen kunnen we op de juiste manier afstemmen en is de basis voor positief contact gelegd.

Basisrust creëren

We bekijken wat de behoefte van de leerling is als het gaat om duidelijkheid over zijn schooldag. Waar nodig maken we een structuur op maat voor de leerling waarmee hij in het schoolsysteem kan meedraaien. De leerling doet aan de hand daarvan zo zelfstandig mogelijk zijn werk en het ‘kliergedrag’ verdwijnt. Zo ontstaat er ruimte voor de andere leerlingen.

Problemen oplossen

We gaan altijd terug naar de oorzaak van het probleem of conflict door goed door te vragen op de 5 (wie, wat waar, wanneer en hoe) en eventueel ondersteund door tekenen.

Wanneer nodig worden de volgende stappen ingezet:

– time-in
– time-out
– afsprakenmap

Ontwikkeling bevorderen

We willen graag dat de leerling zich ontwikkelt, zoals elk ander kind. Dat hij leert wie hij zelf is, sociale contacten aangaat en een ‘gewoon’ leven kan leiden. We helpen zijn ‘ik’ te ontwikkelen en hoe hij van persoonsafhankelijk naar structuurafhankelijk naar zo zelfstandig mogelijk wordt. Met andere woorden: naast de leerling klaarstomen voor de maatschappij, leren we hem ook te leven in plaats van te overleven.

Voor geïnteresseerden is het pedagogisch plan op te vragen bij de directeur.
image