Uniek aanbod op Klimopschool in Hilversum


Als enige school in Nederland heeft de Klimopschool de methodiek van “Geef-me-de-5” volledig geïntegreerd in haar aanpak. De school is ingericht volgens de principes van de auti-communicatie en het volledige team heeft scholing gevolgd in de principes van “Geef-me-de-5” (de methodiek is ontwikkeld door gedragsdeskundige Colette de Bruin). “Geef-me-de-5” zorgt voor een heldere aanpak (pedagogisch maar ook didactisch) die door allen ondersteund en uitgevoerd wordt. Zelfs de administratie heeft scholingsdagen bij “Geef-me-de-5” gevolgd. Alle neuzen dezelfde kant uit, zorgt voor optimale benadering van de leerlingen.

De methodiek is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met autisme, maar biedt ook voor alleen verstandelijk beperkte leerlingen veel duidelijkheid. Op dit moment wordt de methodiek wetenschappelijk onderbouwd. Werken met “Geef-me-de-5 zorgt voor duidelijkheid op de 5 (wie, wat, waar, hoe, wanneer). Vanuit deze duidelijkheid, in alles en altijd, geeft dat leerlingen rust. Hierdoor is het mogelijk om je beter op het leren te richten en verbeteren de leerresultaten. Vanuit deze basisveiligheid lukt het juist om veranderingen in de dag structuur aan te kunnen. (“Altijd doen we het zo, maar vandaag gaat het anders”). Indien de leerling hier niet goed op reageert, zijn wij ergens onvoldoende duidelijk geweest.

Op dit moment blijken ook leerlingen die op andere zml scholen niet plaatsbaar zijn, binnen onze structuur goed te gedijen. Leerlingen die reeds meerdere scholen bezocht hebben en leerlingen die thuiszitten, kunnen vaak bij ons een plekje krijgen. In een reguliere groep of in een specifieke groep voor kinderen met ernstig autisme. Al meerdere keren blijken deze leerlingen nadat ze “in de structuur” zijn gezet, leerbaar en kunnen de leerresultaten omhoog gaan.

De methodiek gaat van persoonsafhankelijk naar structuurafhankelijk naar zo zelfstandig mogelijk. Deze volledig geïntegreerde aanpak binnen het onderwijs, maar ook de ruime expertise en ondersteuning van Autimaat uit Doetinchem maakt het ook mogelijk om afgestemde begeleidingstrajecten (voor ouders en andere hulpverleners) geïntegreerd aan te bieden.

image
image