De Klimop

  Geef me de 5

Geef me de 5

Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om leerlingen te kunnen laten leren. De Klimop is een Geef me de 5-school, waarin duidelijkheid en voorspelbaarheid voorop staan.

De methodiek is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met autisme, maar biedt al onze leerlingen veel duidelijkheid.

Werken met Geef me de 5 zorgt voor duidelijkheid op de vijf vragen: Wie?, Wat?, Waar?, Hoe? en Wanneer? Deze duidelijkheid geeft de leerlingen rust, waardoor zij zich kunnen concentreren op het leren.

 

De 5 pijlers van de Geef me de 5-methodiek

De methodiek is gebouwd op 5 pijlers:

  1. Gedrag begrijpen
  2. Positief contact
  3. Basisrust creëren
  4. Problemen oplossen
  5. Ontwikkeling bevorderen
Positief contact

We gaan ervan uit dat de leerling goed wil doen. We zorgen er zoveel mogelijk voor dat de leerling begrijpt en hij zich begrepen voelt. Als we het gedrag begrijpen kunnen we op de juiste manier handelen en is de basis voor positief contact gelegd.

Basisrust creëren

We bekijken wat de behoefte van de leerling is als het gaat om duidelijkheid over zijn schooldag. Waar nodig maken we een structuur op maat. De leerling doet aan de hand daarvan zo zelfstandig mogelijk zijn werk en het ‘kliergedrag’ verdwijnt. Zo ontstaat er ruimte voor de andere leerlingen.

Problemen oplossen

We gaan altijd terug naar de oorzaak van het probleem of conflict door goed door te vragen op de vijf vragen (Wie?, Wat?, Waar?, Hoe? en Wanneer?).

Wanneer nodig worden de volgende stappen ingezet:

– time-in
– time-out
– afsprakenmap

Ontwikkeling bevorderen

We willen graag dat de leerling zich ontwikkelt zoals elk ander kind. Dat hij leert wie hij zelf is, sociale contacten aangaat en een ‘gewoon’ leven kan leiden. We helpen zijn ‘ik’ te ontwikkelen en begeleiden hem zo zelfstandig mogelijk te worden. Met andere woorden: naast de leerling klaarstomen voor de maatschappij, leren we hem ook te leven in plaats van te overleven.

 

Voor geïnteresseerden is het pedagogisch plan op te vragen bij de directeur.