De Klimop

Aanmelden

Kennismaken met de Klimop

Wilt u een leerling aanmelden voor de Klimop? Maak dan eerst een afspraak met directeur Miriam Lugtenberg. Zij ontvangt u graag voor een oriënterend gesprek en een rondleiding. Zo kunt u het schoolgebouw zien en de dagelijkse praktijk op school ervaren.

Tijdens het gesprek komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • wat is een ZML-school?
  • past de Klimop bij mijn kind?
  • hoe ziet ons onderwijs eruit?
  • elke vorm van ondersteuningis er mogelijk?
  • kan mijn kind extra zorg krijgen?
  • hoe gaat de overstap?
  • zijn er mogelijkheden voor logopedie of fysiotherapie?
  • wat zijn de schooltijden?
  • wat zijn de verwachtingen van de ouder/verzorger en van school?

Voor een afspraak met directeur Miriam Lugtenberg kunt u bellen naar 035-6211622 of mailen naar [email protected] 

Aanmelden

Als u na het kennismakingsgesprek besluit om uw kind in te schrijven, kunt u hiervoor het aanmeldingsformulier invullen. Dit kan op elk moment. Daarnaast vragen we u een toestemmingsformulier in te vullen voor de overdracht van de benodigde informatie.  

Zit uw kind al op school of bij een instelling? Dan vragen we daar informatie op. Zo krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Ook zal een psycholoog of intern begeleider een dagdeel meelopen voor een observatie. 

Vervolgens bespreekt de Commissie van Begeleiding of de Klimop kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Als dit het geval is, kijken we welke groep het beste bij uw kind past. 

De Klimop hanteert vaste momenten waarop leerlingen kunnen instromen, namelijk in januari (na de kerstvakantie), in augustus (na de zomervakantie) en na de vierde verjaardag van het kind. In bijzondere gevallen kunnen we afwijken van deze vaste instroommomenten. In een enkel geval – als er geen vrije plekken in de (passende) groep zijn – kan een kind op de wachtlijst komen.   

Toelaatbaarheidsverklaring

Om onderwijs te kunnen volgen op de Klimop heeft een leerling een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) GO of GVO nodigDeze verklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband Unita (voor primair onderwijs) of Qinas (voor voortgezet onderwijs). De school of instelling van herkomst vraagt deze TLV veelal aan in overleg met de Klimop.