De Klimop

Doelgroep

Doelgroep

De Klimop biedt zowel gespecialiseerd onderwijs (GO) als gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO) aan. Voor beide afdelingen geldt dat de leerlingen zeer moeilijk lerend zijn en een IQ tussen de 35 en 70 hebben. Leerlingen met een IQ tussen 70 en 80 zijn in enkele gevallen toelaatbaar. Het merendeel van onze leerlingen komt vanuit het regulier of gespecialiseerd basisonderwijs. Er zijn ook leerlingen die (tijdelijk) in een behandelcentrum zijn geweest en terugkeren naar het onderwijs. Leerlingen onder de vijf jaar stromen veelal door vanuit gespecialiseerde voor- en vroegschoolse educatie of vanuit een (medisch) kinderdagverblijf.

Gespecialiseerd onderwijs (GO)

Onze GO-afdeling bestaat uit vijf groepen van leerlingen tussen de 4 en 12 jaar. Het is gebruikelijk dat leerlingen meerdere jaren in dezelfde groep zitten, omdat onze groepen meerdere leeftijden beslaan. Tussen de verschillende groepen is er ook overlap in leeftijd, zodat we op maat kunnen kijken welke groep het beste bij een leerling past.

Gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO)

Voor leerlingen tussen de 12 en 20 jaar is er de GVO-afdeling. Deze bestaat uit vijf groepen. Bij de indeling houden we rekening met de fase waarin een leerling zit, de ondersteuningsbehoeften, de leerroute en de verwachte uitstroom. Gedurende de schoolcarrière kan blijken dat een leerling op- of afstroomt, Wij bepalen dan in overleg met de ouders of de Klimop nog passend onderwijs kan bieden door middel van een maatwerkprogramma.