De Klimop

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Waar mensen werken ontstaan soms misverstanden of worden fouten gemaakt. Als u hiermee te maken heeft, kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkenen. Wij gaan ervan uit dat elke leerkracht u en/of uw kind serieus neemt, goed luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.

Heeft u het gevoel dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd? Of zijn er problemen  – van welke aard dan ook – die u of uw kind niet met de groepsleerkracht wilt/durft te bespreken? Neem dan contact op met de directie of de interne contactpersonen.

De interne contactpersonen (ICP) van de Klimop zijn:

Yvonne Blok-van Buuren, leraarondersteuner
Telefoon: 035 – 6211622
E-mail: [email protected]

Suzanne Pos, schoolmaatschappelijk werk
Telefoon: 035 – 6211622
E-mail: [email protected]

Marion Wijmans, leraarondersteuner
Telefoon: 035 – 6211622
E-mail: [email protected]

De interne contactpersonen zijn aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten of problemen op een passende manier worden afgehandeld. De gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. In overleg met de ouder en/of het kind kijkt de interne contactpersoon wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Is er sprake van machtsmisbruik als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld of inbreuk op de privacy? Praat hier dan zeker over met een van de interne contactpersonen.

Indien nodig wordt een klacht doorverwezen naar de klachtencommissie.