De Klimop

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Onze leerlingen kunnen gebruikmaken van gespecialiseerde buitenschoolse opvang. Binnen ons schoolgebouw biedt Sherpa vier dagen (ma. t/m do.) in de week, op studiedagen én tijdens vakanties naschoolse zorgopvang aan. Dit is in de vertrouwde omgeving van de leerlingen. Meer informatie over Sherpa vindt u op deze website.