Informatievoorziening


We hechten veel waarde aan een goede communicatie met de ouders. Dit gebeurt door:

  • Ouderavonden.
  • Verplichte TOSbesprekingen 2x per jaar; in januari en aan het einde van het jaar.
  • Gesprekken met de ouders over de ontwikkelingsplannen, n.a.v. de TOS.
  • Huisbezoeken door leerkrachten en onderwijsassistenten bij nieuwe leerlingen of in bijzondere gevallen.
  • Voorlichtingsbijeenkomsten.
  • 1x per maand komt de maandbrief uit.
  • Dit jaar zijn we begonnen met de App “Parro”.

Alle ouders kunnen altijd een afspraak met de leerkracht maken.

image