Trots en toegerust

Een omgeving waarin kinderen optimaal leren en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Welkom bij de de Klimopschool

“Geef-me-de-5” school
De school is ingericht volgens de principes
van de auti-communicatie en het volledige
team heeft scholing gevolgd in de principes
van “Geef-me-de-5”

Op maat

We bieden kinderen onderwijs op maat

structuur

structuur en houvast voor het leren

Samen werking

Optimaal onderwijs in samenwerking met ouders

vacature locatie directeur

 

De Klimopschool, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is de eerste gecertificeerde ‘Geef me de 5’ school. De Klimopschool gaat ervan uit dat iedere leerling het goede wil. Met de ‘Geef me de 5’ grondhouding creëren we een omgeving met veel structuur, voorspelbaarheid en veiligheid. Een omgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Stichting Elan, waarin de Klimopschool deel vanuit maakt, bestaat uit zeven scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (SO/VSO) en speciaal basisonderwijs (SBO) in de regio Gooi en Omstreken. Met zeven scholen willen we het verschil maken voor leerlingen voor wie het verschil nog niet gemaakt is.

Per 1 maart a.s. komt de functie vacant van

Locatiedirecteur (WTF 0.8/1.0)

 

De locatiedirecteur heeft twee kerntaken:

 • onderwijskundig leiderschap;
 • dagelijkse leiding van de locatie.

 

Wij verwachten dat u:

 • affiniteit heeft met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften;
 • een duidelijke visie heeft op (passend) onderwijs, m.n. op speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en deze weet te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Hierbij denken wij aan het zien en benutten van kansen en mogelijkheden binnen actuele ontwikkelingen t.a.v. Passend Onderwijs etc.;
 • deel uit wilt maken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren);
 • in staat bent onderwijskundige (vernieuwings-)processen te initiëren, implementeren en borgen binnen de school;
 • in staat bent een professionele, transparante en open overlegstructuur weet te creëren;
 • ouders ziet als partner;
 • beschikt over uitstekende leidinggevende kwaliteiten en bij voorkeur leidinggevende ervaring;
 • de identiteit van de school blijven gestalte kunt geven;
 • flexibel, enthousiasmerend, toegankelijk en communicatief sterk bent;
 • de opleiding schoolleider heeft gevolgd of bereid bent deze te gaan volgen.

 

Solliciteren:

Inlichtingen over deze vacature kunt u inwinnen bij de heer R. (Rob) van Elswijk, bestuurder/directeur, (tel. 06 – 536 137 67). Meer informatie over de organisatie en taken kunt u vinden op de websites van Stichting Elan www.stichtingelan.nl en www.klimopschool.net.

Download het management statuut van stichting Elan

Download het strategisch beleidsplan van stichting Elan

De gesprekken en nadere kennismaking staan gepland in week 48 en week 49.

 

Uw sollicitatie naar de functie van locatiedirecteur zien wij graag uiterlijk 22 november a.s. tegemoet op vacature@stichtingelan.nl, o.v.v. “vacature locatiedirecteur”.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Nieuwe documenten voor ouders en verzorgers

Let op: om de bestanden te kunnen inzien heeft u een PDF- reader nodig.

Maandbericht oktober-november:

maandbericht oktober-november 2017

Maandbericht september:

maandbericht september 2017

Nieuwsbrief juni 2017:

Nieuwsbrief juni 2017

Maandbericht april 2017:

maandbericht april 2017

 

 

Nieuwsbrief inzake andere tijden:

Nieuwsbrief nieuwe tijden klimop februari 2017

 

 


image

Volg ons ook op Facebook

De klimopschool is nu ook op Facebook te vinden.

Bezoek  onze pagina en “like” ons!

Informatiefolder Jeugd en Gezin download

jaarkalender Klimop 2017-18

Powerpoint presentatie ouderavond-24-11-2016-ced

aankondiging-najaarsconferentie-2016 STICHTING MIJN EIGEN THUIS


Naschoolse opvang

In samenwerking met de klimopschool begint “speciaforce” een naschoolse opvang.

Download hier de folderInformatie

adres

Klimopschool

Hoflaan 10

1217 EA Hilversum

Telefoon

035-6211622

email

info@klimopschool.net